Rozliczanie firm – usługi rachunkowe

Rozliczanie firm – usługi rachunkowe

Świadczymy szeroko zakrojone usługi rachunkowe przeznaczone dla firm o różnym profilu działalności. Nasza oferta obejmuje:

 • rozliczanie firm jednoosobowych,
 • rozliczanie spółek osób fizycznych,
 • rozliczanie szkolnych klubów sportowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego, organizacji, fundacji i stowarzyszeń,
 • kadry i płace – usługi kadrowo-płacowe.

Swoją ofertę kierujemy również do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Proponujemy pomoc, sporządzając rozliczenia roczne PIT i zajmując się np. rozliczaniem najmu.

W ramach świadczonych usług rachunkowych reprezentujemy podatnika przed urzędami (podczas kontroli lub składania wyjaśnień), przygotowujemy pisma. Mamy bogate doświadczenie w rozliczaniu podatników korzystających z dotacji UE. Prowadzimy księgowość spółek i firm opartych o dowolną formę prawną, niezależnie od formy opodatkowania działalności gospodarczej. Pomagamy zarówno nowym przedsiębiorcom, jak i firmom funkcjonującym na rynku od wielu lat. Nasze usługi wyróżnia kompleksowość oraz wysoki poziom merytoryczny.

Rozliczanie spółek i inne świadczone przez nas usługi

Usługi księgowe świadczone przez biuro rachunkowe KONTO uwzględniają:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych, tzw. „pełna księgowość”),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR),
 • obsługę ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczanie firm na podstawie karty podatkowej,
 • rozliczanie VAT (rejestry zakupów i sprzedaży),
 • sporządzania deklaracji i zgłoszeń (CIT, PIT, VAT, NIP) i do ZUS,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • wyliczanie oraz podawanie w wybranej formie (e-mail, SMS, druki wpłaty/przelewu) miesięcznego wyniku finansowego, należnego podatku podlegającego wpłacie do US oraz należnej składki ZUS,
 • roczne i okresowe sprawozdania finansowe,
 • prowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych czy prawnych,
 • przygotowywanie zeznań rocznych wspólników.
księgowość

Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów i zamknięciu miesiąca informujemy, w ustalony wcześniej sposób, o miesięcznym wyniku finansowym oraz o powstałych w danym okresie zobowiązaniach podatkowych.

Pracownicze usługi rachunkowe dla firm i spółek

Uzupełnienie oferty usług rachunkowych stanowią usługi kadrowo-płacowe. W tym zakresie nasze biuro świadczy takie usługi jak:

 • sporządzanie i prowadzenie dokumentów kadrowych i akt osobowych,
 • sporządzanie dokumentów takich jak: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
 • pilnowanie terminów kończących się badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • ewidencja i rozliczanie wszelkiego rodzaju urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych i innych), rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS,
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń do US i ZUS wraz z wysyłką do urzędów,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • przygotowywanie informacji o dochodach – niezbędnych do tego, by dokonać rozliczenia roczne PIT (PIT-11, PIT-8B, PIT-4R).

Nasza oferta pomoże Ci w sposób efektywny zarządzać pracownikami, dbając o pełną zgodność z przepisami dotyczącymi zatrudnienia – bez wysiłku i konieczności nieustannego sprawdzania zmian w prawie.

Dodatkowe usługi rachunkowe

Standardowe usługi rachunkowe możemy uzupełnić o dodatkowe czynności. Nasze biuro oferuje:

 • sporządzanie pism urzędowych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP i innych instytucji,
 • przygotowywanie analiz finansowych i innych raportów,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych oraz zaległości w zakresie kadr i płac.

Zajmujemy się również doradztwem biznesowym i podatkowym, wspierając przedsiębiorców na każdym etapie działalności.

Interesują Cię oferowane przez nas usługi księgowe? A może chcesz skorzystać z doradztwa biznesowego, uzyskując pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej? Skontaktuj się z nami już teraz!