Oferta

Oferta w zakresie księgowości, kadr i płac

Świadczymy pełną obsługę księgową i kadrową dla firm o różnym profilu działalności. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki osób fizycznych, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, szkolne kluby sportowe oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmu. W ramach świadczonych usług reprezentujemy podatnika przed urzędami (podczas kontroli lub składania wyjaśnień), przygotowujemy pisma. Mamy bogate doświadczenie w rozliczaniu podatników korzystających z dotacji UE.

Księgowość

W zakresie usług księgowych biuro rachunkowe KONTO oferuje:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych, tzw. „pełna księgowość”),
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPIR),
 • obsługę ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczanie karty podatkowej,
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży podatku VAT,
 • sporządzania deklaracji i zgłoszeń (CIT, PIT, VAT, NIP) i do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • wyliczanie oraz podawanie w wybranej formie (e-mail, SMS, druki wpłaty/przelewu) miesięcznego wyniku finansowego, należnego podatku podlegającego wpłacie do US oraz należnej składki ZUS,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych czy prawnych,
 • przygotowywanie zeznań rocznych wspólników.
księgowość

Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów i zamknięciu miesiąca informujemy Państwa, w ustalony wcześniej sposób, o miesięcznym wyniku finansowym oraz o powstałych w danym okresie zobowiązaniach podatkowych.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa oferowana przez biuro rachunkowe KONTO:

 • sporządzanie i prowadzenie dokumentów kadrowych i akt osobowych,
 • sporządzanie dokumentów takich jak: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
 • pilnowanie terminów kończących się badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • ewidencja i rozliczanie wszelkiego rodzaju urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych i innych), rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS,
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń do US i ZUS wraz z wysyłką do urzędów,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B, PIT-4R) i zeznań podatkowych.

Inne usługi księgowe

Dodatkowo biuro rachunkowe KONTO świadczy m.in. usługi

 • sporządzania pism urzędowych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • sporządzania sprawozdań dla GUS, NBP i innych instytucji,
 • przygotowania analiz finansowych i innych raportów,
 • rozliczenia i zeznania rocznego PIT,
 • wyprowadzania zaległości księgowych, podatkowych i kadrowo-płacowych.