Oferta

Kompleksowe usługi księgowe – Wrocław

Świadczymy szeroko zakrojone usługi rachunkowe, w tym usługi księgowe oraz kadrowe dla firm o różnym profilu działalności. Nasza oferta obejmuje:

 • rozliczenia firm jednoosobowych,
 • rozliczenia spółek osób fizycznych,
 •  księgowość spółek prawa handlowego,
 • księgowość fundacji i stowarzyszeń,
 • rozliczenia szkolnych klubów sportowych.

Profesjonalną księgowość kierujemy również do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a które chcą dokonać rozliczenie roczne PIT lub obowiązek rozliczania najmu chcą przekazać w ręce doświadczonego biura rachunkowego.

W ramach świadczonych usług księgowych reprezentujemy podatnika przed urzędami (podczas kontroli lub składania wyjaśnień), przygotowujemy pisma. Mamy bogate doświadczenie w rozliczaniu podatników korzystających z dotacji UE.

Księgowość

Usługi księgowe świadczone przez biuro rachunkowe KONTO uwzględniają:

 • prowadzenie ksiąg handlowych (rachunkowych, tzw. „pełna księgowość”),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPIR),
 • obsługę ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rozliczanie firm na podstawie karty podatkowej,
 • rozliczanie VAT (rejestry zakupów i sprzedaży),
 •  sporządzania deklaracji i zgłoszeń (CIT, PIT, VAT, NIP) i do ZUS,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • wyliczanie oraz podawanie w wybranej formie (e-mail, SMS, druki wpłaty/przelewu) miesięcznego wyniku finansowego, należnego podatku podlegającego wpłacie do US oraz należnej składki ZUS,
 • roczne sprawozdania finansowe,
 • prowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych czy prawnych,
 • przygotowywanie zeznań rocznych wspólników.
księgowość

Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów i zamknięciu miesiąca informujemy, w ustalony wcześniej sposób, o miesięcznym wyniku finansowym oraz o powstałych w danym okresie zobowiązaniach podatkowych.

Kadry i płace

Jeśli chodzi o kadry i płace, nasze biuro księgowe świadczy takie usługi jak:

 • sporządzanie i prowadzenie dokumentów kadrowych i akt osobowych,
 • sporządzanie dokumentów takich jak: umowy o pracę, umowy cywilno-prawne,
 • pilnowanie terminów kończących się badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników,
 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło), naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 • ewidencja i rozliczanie wszelkiego rodzaju urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych i innych), rozliczanie zwolnień lekarskich,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych do GUS,
 • przygotowywanie deklaracji i rozliczeń do US i ZUS wraz z wysyłką do urzędów,
 • rejestracja pracowników i członków ich rodzin w ZUS,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • przygotowywanie informacji o dochodach – niezbędnych do tego, by dokonać rozliczenia roczne PIT (PIT-11, PIT-8B, PIT-4R).

Inne usługi księgowe

Standardowe usługi rachunkowe możemy uzupełnić o dodatkowe czynności. Nasze biuro księgowe oferuje ponadto:

 • sporządzanie pism urzędowych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS, NBP i innych instytucji,
 • przygotowywanie analiz finansowych i innych raportów,
 • rozliczenia roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych oraz zaległości w zakresie kadr i płac.

Interesują Cię oferowane przez nas usługi księgowe? A może chcesz skorzystać z doradztwa biznesowego, uzyskując pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej? Skontaktuj się z nami już teraz!