Zasady współpracy

Z naszymi klientami zawieramy umowy o cykliczną obsługę lub jednorazowe zlecenia. Po podpisaniu umowy przejmujemy obowiązki księgowe, dzięki czemu nasi Klienci koncentrują się na przedmiocie swojej działalności. Zbierane w ciągu miesiąca rozliczeniowego dokumenty księgowe są dostarczane do biura bądź osobiście przez Klienta lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną. Możliwy jest również odbiór dokumentów u klienta. Biuro rachunkowe KONTO we właściwych terminach dokona wszelkich niezbędnych rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym, PFRON, itp. Bieżący kontakt z podatnikami odbywa się drogą mailową, telefoniczną lub poprzez osobiste wizyty Klientów w biurze. Wszelkimi tymi drogami udzielamy wyjaśnień i odpowiadamy na pytania Klientów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.