Dlaczego biuro rachunkowe

Na podstawie wieloletniego doświadczenia i rozmów z przedsiębiorcami dostrzegamy, iż pod wieloma względami biuro rachunkowe może być bardziej konkurencyjne  w stosunku do księgowości prowadzonej wewnątrz firmy w postaci etatowego pracownika:

  • dzięki współpracy z wieloma firmami zetknęliśmy się z większą różnorodnością i szerszą problematyką na jaką może napotkać klient. To wszystko pozwoliło nam zdobyć doświadczenie w większym zakresie niż pracownik ukierunkowany jedynie na specyfikę jednej firmy.
  • jesteśmy tańsi od pracownika, gdyż nie muszą Państwo ponosić kosztów stanowiska pracy, kosztów zakupu i aktualizacji specjalistycznego oprogramowania, kosztów związanych z ciągłym szkoleniem i śledzeniem zmian w przepisach podatkowych i ubezpieczeniach społecznych.
  • działalność naszego biura rachunkowego objęta jest obowiązkową ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Posiadamy również licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do prowadzenia biura rachunkowego (nr 15741/2006).
  • upoważniając nas do reprezentowania Państwa firmy w urzędach, zaoszczędzają Państwo swój cenny czas i jednocześnie zapewniają sobie profesjonalny dialog pomiędzy instytucjami a Państwem, co pozwala uniknąć problemów i stresów podczas kontroli, które ewentualnie mogłyby się pojawić.
  • wszelkie ewentualne kontrole mogą być przeprowadzane w naszej siedzibie, nie ma więc potrzeby przygotowywania stanowiska pracy dla osób kontrolujących, a wszystkie wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco.
  • dowozimy dokumenty na kontrole przeprowadzane w Instytucjach. Nie wymaga to udziału Państwa.
  • jako biuro przejmujemy odpowiedzialność za terminowe rozliczanie dokumentów księgowych i sporządzanie deklaracji, dzięki czemu nie muszą już Państwo o tym pamiętać.
  • u nas nie ma problemu związanego z brakiem informacji w wyniku urlopu księgowej zatrudnionej w firmie. My zawsze zapewniamy bieżącą i rzetelną informację.

Możliwość komentowania jest wyłączona.