Cennik

Opłaty za nasze usługi każdorazowo są negocjowane z klientem. Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy. Zależy to od wielu czynników, między innymi od:

  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • ilości dokumentów w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników.

Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo ugodowo, starając się, aby na nasze usługi było stać każdego.
Aby uzyskać szczegółową ofertę, zachęcamy do złożenia zapytania drogą mailową.

Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Wszystkie czynności wykonujemy w ramach jednej zryczałtowanej ceny uzgodnionej indywidualnie z klientem.

Wiele dodatkowych czynności wykonujemy bez dodatkowych opłat w ramach ustalonej z klientem stałej kwoty miesięcznej, m.in.:

  • Sporządzenie zeznań rocznych właścicieli bez względu na ilość załączników oraz kwoty dokonanych odliczeń (również w przypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem)
  • Sporządzenie rocznych informacji dla pracowników (PIT-11,PIT-8/B itp.)
  • Sporządzenie innych zeznań i deklaracji dotyczących obsługiwanej przez biuro firmy lub ich właścicieli
  • Branie czynnego udziału w postępowaniach sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez organa podatkowe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.